Natuurlijk Geersbroek

NATUURLIJK GEERSBROEK

Sinds 2021 is de buurt een nieuwe activiteit rijker: Natuurlijk Geersbroek. Niet alleen een fijn Geersbroek voor ons om in te wonen, maar ook voor de beestjes, bijtjes, vogeltjes, plantjes en meer. Een biodiverser Geersbroek en alles wat daarbij komt kijken.

Als buurt zijn we verbonden aan het Ulvenhoutse Bos / Broekloop / Chaamse Bos, onderdeel van Natura 2000 – Ulvenhoutse Bos en de ontwikkelingen rond de Chaamse beek.

Graag dragen we als buurt Geersbroek zoveel mogelijk bij aan het verbeteren van de waterhuishouding en terugbrengen naar natuurlijke inrichting. We willen dit doen middels a. oorspronkelijke inrichting terugbrengen, b. biodiversiteit vergroten, c. hemelwater daar waar kan vasthouden in tuinen en d. bij-proof maken van de omgeving.

Een eerste aanzet voor de activiteiten van Natuurlijk Geersbroek gebeurde in vier tuinen in onze buurt. De verschillende tuinen zijn ontworpen/ aangepast op basis van biodiversiteit, inheemse planten en dier- en watervriendelijkheid.

Dit project is met enthousiasme ontvangen en als vervolg zijn er meerdere buren bij elkaar gekomen en hebben ze op basis van de verschillende eigenschappen van de grond drie projectgroepen opgericht

In 2021 is het Projectplan: Natuurlijk Geersbroek tot stand gekomen.
De werkgroep is aan de hand van dit projectplan opgesplitst in drie projectgroepen:

In de subpagina’s van deze werkgroep vind je alle informatie per projectgroep.

Tevens is er een extra pagina toegevoegd met links naar interessante artikelen

Wil je nog meer weten over deze groepen en hun projecten?
Stuur dan een mailtje naar ericabol@gmail.com.