Natuurlijk Geersbroek – Weiden

NATUURLIJK GEERSBROEK – WEIDEN

Sinds 2021 is de buurt een nieuwe activiteit rijker: Natuurlijk Geersbroek

Op deze pagina vind je meer informatie over het project Weiden.

Ook in weidegebieden kunnen we ons best doen voor meer biodiversiteit en het toevoegen van inheemse beplanting. Dit mede door het terugbrengen van natuurlijke landschapselementen. En het besteden van extra ruimte en aandacht voor al onze dierlijke vrienden.

We hebben landschapsexpert Orbis gevraagd ons hierbij te helpen. Zie bijlage Weide update_Natuurlijk Geersbroek voor de stappen en bijlage Landschapselementen_Geersbroek voor een overzicht van natuurlijke landschapselementen die passen bij onze buurt.

Weide update_Natuurlijk Geersbroek_09-22

Landschapselementen_Geersbroek

Klik hier om terug te keren naar het hoofdmenu van Natuurlijk Geersbroek