Nieuws

Vanuit de buurtvereniging wordt de broekloop weer georganiseerd

5, 10, 15 of 20 km lopen …voor het goede doel

Info over Broekloop 2018 

6 januari 2019 : Nieuwjaarsreceptie

11 januari 2019: Dorpsquiz Ulvenhout

13 februari 2019: Bier en Bitterballen

24 maart 2019: Buurtcafé :

Deze keer gaan we met een oude video-opname terug in de tijd en horen wij de verhalen van broer en zussen Wagemans die ooit in het huis van Peter en Wilma van Hooijdonk woonden. Daarnaast willen we met jullie van gedachten wisselen over het maken van een historisch beeldarchief van de buurt. Inloop vanaf 20.00 uur.

23 maart 2019: Buurtschoonmaak ( 10 uur Bij Vissers )

7 juli : buurtfeeest

21 september: Running dinner

8 november: algemene ledenvergadering

14 december: kerststukjes maken

21 december: kerstborrel bij de kerststal

5 januari 2010: niewjaarsreceptie