Natuurlijk Beersbroek

Sinds 2021 is de buurt een nieuwe activiteit rijker: Natuurlijk Geersbroek

Deze werkgroep is opgedeeld in 3 subgroepen die zich toespitsen op:

  • Weide
  • Tuin
  • Berm