Nieuws

6 januari 2019 : Nieuwjaarsreceptie

11 januari 2019: Dorpsquiz Ulvenhout

13 februari 2019: Bier en Bitterballen

24 maart 2019: Buurtcafé :

Deze keer gaan we met een oude video-opname terug in de tijd en horen wij de verhalen van broer en zussen Wagemans die ooit in het huis van Peter en Wilma van Hooijdonk woonden. Daarnaast willen we met jullie van gedachten wisselen over het maken van een historisch beeldarchief van de buurt. Inloop vanaf 20.00 uur.

23 maart 2019: Buurtschoonmaak ( 10 uur Bij Vissers )

7 juli : buurtfeeest

21 september: Running dinner ( gaat niet door )

8 november: algemene ledenvergadering

14 december 10.30 uur: kerststukjes maken

21 december 18.00 uur: kerstborrel bij de kerststal

22 december: broekloop: met inzet van de buurt voor een goed doel 

5 januari 2020 16.00 uur: niewjaarsreceptie

 

 

 

 

 

Activiteiten 2017

Zondag 8 januari 2017: nieuwjaar 2017
Vrijdag 13 januari 2017: Buurtquiz Ulvenhout
Zaterdag 14 januari 2017: Openings-event Brabants-Glas

Vrijdag 23 maart: Buurtcafé

Zaterdag 24 maart: Buurtschoonmaak: buurtschoonmaak 2017
Maandag 17 April: De Paashaas op Anneville : paashaas 2017

PDF openen hierboven  of bekijken door op de foto’s te klikken

9 juli is er weer een gezellige buurtmiddag met een aansluitende barbecue in de tuin van Wilbert, maar  door familieomstandigheden verplaatst naar de tuin van Ton en Keeke . Er komt een programma voor jong en oud.
Medio mei volgt meer nieuws om zich dan ook aan te melden. 

Foto’s  : buurtfeest 2017

Filmpje buurtfeest

3 november najaars-ledenvergadering:

Bert is als bestuurslid/voorzitter afgetreden en Heidi van Dijke is als bestuurslid verkozen. Hans Stoop is thans voorzitter.

Na afloop van de vergadering licht Staatsbosbeheer de plannen voor de verdere vernatting van het broek toe. In het kader van natura 2000 wil met de quelwaterstroom naar het voorbos in Ul- venhout vanuit de Ulvenhoutse en Chaamse bossen en het broek weer op gang brengen. Ver- moedelijk zal de beekbodem ter plaatse omhoog worden gebracht om het water langer vast te houden. Met de particuliere eigenaren van weiden in het broek lopen gesprekken tot aankoop en mogelijke ruil. Ook met de eigenaren van de oude boerenwoning in het broek zelf wordt gesproken. Zo mogelijk wil men al in 2018 concreet aan de gang.

Verder natuurinformatie op de pagina Staatsbosbeheer

De sint in Geersbroek 2017

Kerststukjes 2017

Filmpjes 2017 downloaden

contact

Deze pagina wordt nog uitgewerkt

mail naar webmaster@geersbroek.nl met opmerkingen over de site

Mail naar info@geersbroek.nl voor contact met het bestuur